Minta Diberi Kelonggaran Aliansi Pekerja Seni Sor Terop Kediri Raya Mengadu ke Mas Bup Dhito